Khóa Tứ Chung: Sự Chết - Phần 1

October 17, 2010

Cái chết mới là sự bắt đầu của sự sống trường cửu.

Khóa Tứ Chung: Phán Xét - Phần 2

October 17, 2010

Sau cái chết là sự phán xét, ai trong chúng ta cũng phải chải qua.

Khóa Tứ Chung: Luyện Hình và Thiên Đàng - Phần 4 *hết*

October 17, 2010

Đây là phần cuối của khóa Tứ Chung.

KinhHòaBình

October 17, 2010

Một bài hát sẽ nâng tâm hồn bạn lên tầng mây, rất hợp để nghe trước cũng như sau lúc nguyện cầu.

Khóa Tứ Chung: Hỏa Ngục - Phần 3

October 17, 2010

Bài giảng về Hỏa Ngục. Cùng với những câu chuyện cực kỳ lạ lùng!

00:0000:00